Hình ảnh học viên tham dự buổi trình bày “Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó”