Bảo Tín Technology Co., Ltd.

Bảo Tín Technology Co., Ltd.

Theo thông báo chính thức của Chi Hội An Toàn Thông Tin Phía Nam trực thuộc Hiệp Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam từ ngày 20 tháng 08 năm 2015 Công ty TNHH Công nghệ Bảo Tín chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt nam. Đây là một cột mốc nhằm khẳng định sự phát triển của Công ty Công nghệ Bảo Tín trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo an toàn thông tin tại Việt Nam. Đồng thời việc tham gia Hiệp Hội An Toàn Thông Tin cũng thể hiện sự gắn kết, hợp tác và cùng phát triển với cộng đồng các Tổ chức/Doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động trong lĩnh vực An Toàn Thông Tin.

http://vnisahcm.org.vn/Hoi-vien/Hoi-vien-tap-the.aspx

Công ty TNHH Công Nghệ Bảo Tín, Bảo Tín Information Security (BTIS) là công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực An toàn, An ninh, Bảo mật thông tin. Công ty tụ hội những chuyên gia quản lý, chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trên 10 năm tại những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty công nghệ Bảo Tín chính thức tham gia Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, tự hào góp phần nhỏ công sức nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và khu vực.

BTIS Team.