ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP! MỘT ĐÒI HỎI CỦA THỰC TẾ.

Một trong những vấn đề trăn trở và lo lắng nhất của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ an toàn thông tin đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức cung cấp dịch vụ và đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật tham gia cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Nhận thức được vấn đề thực tế nêu trên, Hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam (Vietnam Information Security Association – VNISA) và các thành viên của hiệp hội đã dành nhiều thời gian và công sức để tổ chức các hội thảo, chia sẻ thông tin, tìm kiếm giải pháp để làm tăng sự tin tưởng của khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung.

Cuối cùng Hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam (Vietnam Information Security Association – VNISA) và các thành viên của mình đã xây dựng, thông qua và đưa vào sử dụng “Bộ Qui Tắc Đạo Đức Nghề Nghiệp về ATTT” từ ngày 30 tháng 01 năm 2015.

Xem chi tiết bộ Qui tắc, Bo Qui Tac Dao Duc Nghe Nghiep ATTT
Hoặc xem tại đây http://vnisa.org.vn/tin-tuc/tin-tuc-vnisa/quy-tac-dao-duc-nghe-an-toan-thong-tin-ver-1-0.html

GIA TĂNG NIỀM TIN VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ BẢO TÍN

Sau khi thành lập và tham gia Hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam (Vietnam Information Security Association – VNISA) công ty Công Nghệ Bảo Tín đã đồng hành cùng những mục tiêu, sứ mệnh và nguyên tắc hoạt động của Hội. Công ty Công nghệ Bảo Tín đã đăng ký tham gia tuân thủ “Qui Tắc Đạo Đức Nghề Nghiệp về ATTT” do hội đưa ra, và trân trọng chia sẻ thông tin này đến với các khách hàng.

Xem thêm thông tin chi tiết đăng ký tham gia Cam kết tuân thủ Bộ Qui tắc Đạo đức Nghề nghiệp về ATTT tại đây.

Hãy trao cho chúng tôi sự tin tưởng, chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách hàng những gì tốt đẹp nhất!

BTIS Team.