Bảo Tín Technology Co., Ltd.

Bảo Tín Technology Co., Ltd.

Hội Thảo ATTT Công ty Công nghệ Bảo Tín
Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Công ty Công nghệ Bảo Tín – Bảo Tín Information Security đã phối hợp với Trung tâm Tích hợp Dữ liệu thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn và diễn tập an toàn thông tin cho các Sở – Ban – Ngành của Tỉnh.

Buổi tập huấn và diễn tập đã quy tụ hơn 50 anh chị em công chức đang làm công tác quản lý hệ thống công nghệ thông tin, quản trị các trang tin điện tử, chuyên viên an toàn thông tin của các Sở – Ban – Ngành trực thuộc tỉnh Phú Yên.

Toàn cảnh diễn tập an toàn thông tin Phú Yên 2015

Toàn cảnh diễn tập an toàn thông tin Phú Yên 2015

Công ty Công nghệ Bảo Tín đã cử các chuyên gia và chuyên viên giỏi để trình bày một số nội dung quan trọng và cập nhật một số tin tức về an toàn thông tin đang diễn ra, một số nội dung chính đã được trình bày bao gồm:

+ Nhận thức về An toàn thông tin
– Nhận diện các xu hướng tấn công trên không gian mạng .
– Thực trạng an toàn thông tin trong nước.
– Chuẩn bị ứng phó với tình hình an toàn thông tin hiện nay.

Ông Khổng Văn Cường, Giám đốc Công ty Công nghệ Bảo Tín - Bảo Tín Information Security, trình bày về Nhận thức an toàn thông tin.

Ông Khổng Văn Cường, Giám đốc Công ty Công nghệ Bảo Tín – Bảo Tín Information Security, trình bày về Nhận thức an toàn thông tin.

+ Kiểm thử bảo mật ứng dụng web – Quy trình là gì.
– Trình bày nội dung tổng quan về quy trình đánh giá web.
– Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp đánh giá tự động và con người.
– Báo cáo đánh giá bảo mật được dùng làm gì?
– Chuyên viên của Bảo Tín Information Security trình bày và thực hành mô phỏng phần kiểm tra & đánh giá bảo mật ứng dụng web.
Chuyên gia của Bảo Tín Information Security đang trình bày tại hội thảo.

Chuyên gia của Bảo Tín Information Security đang trình bày tại hội thảo.

+ Ứng cứu sự cố khi website bị tấn công từ chối dịch vụ DDoS.
– Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ DDoS.
– Các chuyên gia cũng đề xuất một số giải pháp hạn chế tấn công DDoS dựa trên những tài nguyên hạn chế hiện có của tỉnh Phú Yên.
Chuyên gia của Bảo Tín Information Security đang trình bày tại hội thảo.

Chuyên gia của Bảo Tín Information Security đang trình bày tại hội thảo.

Sau buổi tập huấn và diễn tập hai bên đã thẳng thắn tổng kết những công việc đã làm được, các mặt hạn chế cần khắc phục cho lần tập huấn và diễn tập sau.

Hẹn gặp lại Phú Yên trong lần tập huấn và diễn tập an toàn thông tin tiếp theo.

BTIS – Bảo Tín Information Security