Nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông Tin Truyền Thông, Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh Phú Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu – Sở TTTT Tỉnh Phú Yên tiến hành phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Bảo Tín tổ chức “Diễn tập ứng phó sự cố máy tính cấp Tỉnh”.

Các đơn vị tham gia:

  • Đơn vị chủ trì diễn tập: Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu – Sở TTTT Tỉnh Phú Yên
  • Đơn vị phối hợp diễn tập: Công ty Công nghệ Bảo Tín

“Diễn tập ứng cứu sự cố máy tính”, được tổ chức vào ngày Thứ năm, 28/04/2016.

  • Thời gian diễn tập: Từ 13:30 giờ đến 16:30 giờ.

Diễn tập ứng cứu Tỉnh Phú Yên

“Diễn tập ứng cứu sự cố máy tính”, được tổ chức tại hội trường chính của Sở Thông Tin Truyền Thông Tỉnh Phú Yên, số 10 đường Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên,

Diễn tập ứng cứu sự cố máy tính được xây dựng trên môi trường mô phỏng thực tế hạ tầng mạng công nghệ thông tin của Tỉnh. Các chuyên gia tham gia trực tiếp sẽ được phân thành hai nhóm đóng vai trò là một nhóm tấn công vào hệ thống (đội đỏ)  và một nhóm chuyên gia tổ chức phòng thủ (đội xanh) sẽ bảo vệ hệ thống mạng theo từng bước của tình huống giả định.

Các tình huống giả định được đưa ra như:

  • Tấn công, điều tra sự cố tấn công vào ứng dụng web sử dụng lỗi o-days.
  • Chiếm quyền, phát tán mã độc sử dụng kỹ thuật nền tảng Javascript.
  • Điều tra và khắc phục sự cố giả mạo email để lấy cắp mật khẩu email
  • Điều tra và khắc phục sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) vào trang thông tin điện tử.
  • Điều tra và khắc phục sự cố tấn công mã độc tống tiền bằng phương thức mã hóa dữ liệu.

Ngay sau khi các sự cố xảy ra, các đội ứng cứu đã phân tích nguyên nhân, cách thức tấn công và tiến hành sửa lỗi hệ thống, phần mềm, vá các lỗ hổng, xử lý thành công các tình huống được đặt ra.

Người tham dự hiểu được tính chất, quy mô và các cách xử lý vấn đề an toàn thông tin thông qua từng bước thực hiện và chia sẻ của nhóm chuyên gia tham gia trực tiếp vào tình huống mô phỏng, gồm cả đội đỏ và đội xanh. Thông qua tình huống diễn tập, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của Tỉnh có thể nắm được những phương thức tấn công mới nhất, những cách khai thác lỗ hổng quan trọng, các công cụ tấn công. Bên cạnh đó, người tham dự cũng nắm được các kỹ thuật phòng thủ tiên tiến để phát hiện và loại trừ các mối đe dọa, các cuộc tấn công.

Diễn tập ứng cứu sự cố máy tính lần 1 năm 2016 tại Tỉnh Phú Yên có sự tham gia chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền Thông tỉnh Phú Yên, Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh và hơn 100 cán bộ công chức chuyên trách lĩnh vực Công nghệ Thông tin của Tỉnh Phú Yên cùng tham gia. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của một số tỉnh lân cận với vai trò khách mời.