ModSecurity + Nginx

ModSecurity + Nginx

Giới thiệu ModSecurity là một công cụ có thể tích hợp với các web server như Apache, IIS, Nginx cho phép phân tích và ghi nhật ký các luồng dữ liệu HTTP/S. Đến thời điểm khi bài viết này được thực hiện, ModSecurity là mã nguồn được sử dụng rộng rãi nhất. Phiên bản ModSecurity