SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – CÀI ĐẶT

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – CÀI ĐẶT

Cài đặt Snort trên linux(Ubuntu, CentOS, Fedora…) (không dùng bản windows) Tiến hành cài đặt Snort 2.9.9.0 trên Ubuntu Server 16.04 và tham khảo hướng dẫn cài đặt trong Document trên trang chủ của Snort. Cụ thể các bước cài đặt được tiến hành như sau: Bước 1:Tải source code cài đặt Snort 2.9.9.0 và

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – GIỚI THIỆU

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – GIỚI THIỆU

I. MỤC TIÊU Tìm hiểu về chương trình Snort (https://www.snort.org) Sử dụng thành thạo Snort 1. Khái niệm về Snort, phiên bản sử dụng, snort chạy trên những chế độ nào? Phân biệt Sniffer mode, Packet Logger mode, Network Intrusion Detection System (NIDS) mode ? Khái niệm về Snort: Snort là một hệ thống ngăn