SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – DDOS và phát hiện DOS

SNORT – HỆ THỐNG TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA XÂM NHẬP – DDOS và phát hiện DOS

Khái niệm DOS (Denial of Service Attack) và DDOS (Distributed Denial of Service Attack) a) DOS (Denial of Service Attack) là gì? DOS hay tấn công từ chối dịch vụ là một loại hình tấn công từ một kẻ tấn công đến một nạn nhân (có thể là một máy, một website, thiết bị định