DNS ATTACK – TẤN CÔNG [PHẦN 2]

DNS ATTACK – TẤN CÔNG [PHẦN 2]

Mục tiêu chính của Pharming attacks là chuyển hướng người dùng đến một máy B khi người dùng cố gắng truy để có được tên miền của máy chủ A. Trường hợp 1 : Attacker nắm được lỗ hổng của máy victim’s Sửa đổi tập tin hosts Hostname và địa chỉ IP trong host file