Apache Tomcat vừa công bố bản cập nhật một số lỗ hổng bảo mật quan trọng

Apache Tomcat vừa công bố bản cập nhật một số lỗ hổng bảo mật quan trọng

Hãng phần mềm Apache vừa tung bản cập nhật vá lỗi một số lỗ hổng liên quan đến máy chủ ứng dụng Tomcat, cho phép kẻ tấn công thu thập các thông tin nhạy cảm Apache Tomcat là máy chủ ứng dụng Web và servlet mã nguồn mở sử dụng Java EE như Java Servlet,