Phân tích Cryptowall sử dụng công cụ Beebox

Phân tích Cryptowall sử dụng công cụ Beebox

Cryptowall là một phiên bản của phần mềm lừa đảo với mục đích tống tiền (ransomware) CryptoLocker. Một khi máy tính bị lây nhiễm, các tập tin của người dùng sẽ bị mã hóa và bạn sẽ có hai lựa chọn: Trả tiền chuộc để giải mã các tập tin hoặc bắt buộc khôi phục dữ liệu bằng các bản sao lưu.