GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Triển khai hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, hệ thống mạng là một dịch vụ mà BTIS đã thực hiện trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm triển khai hệ thống máy chủ phục vụ các website tin tức, thương mại điện tử, máy chủ email có lượng người dùng cao, phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng với chi phí đầu tư thấp.

Cùng với kinh nghiệm tối ưu hệ thống máy chủ sử dụng Microsoft Windows, Unix/Linux chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến khách hàng sự hài lòng khi đưa vào phục vụ khai thác sử dụng. Hơn nữa, với sự gia tăng về nhu cầu xây dựng và sử dụng điện toán đám mây, BTIS thực hiện hoạch định chiến lược, phân tích hạ tầng hiện trạng và đề xuất xây dựng điện toán đám mây nội bội IaaS (Infrastructure as a Service) và xây dựng hệ thống CDN (Content Delivery Network) phục vụ nhu cầu tăng lượng tải dữ liệu tại người dùng cuối.

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

Bảo Tín cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai, quản trị hệ thống máy chủ trên nền tảng phần mềm thương mại và phần mềm mã nguồn mở nhằm đáp ứng các nhu cầu xây dựng hệ thống khác nhau của khách hàng.

  • Giải pháp máy chủ web: Nginx, Apache, IIS, Tomcat, PHP, Node, HAProxy, Apache Traffic Server, Memcache, Redis, …
  • Giải pháp máy chủ cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, Oracle, MariaDB, Galera, Percona, MongoDB …
  • Giải pháp máy chủ Email: Mail Exchange, Postfix, Zimbra, Exim, …
  • Giải pháp giám sát hệ thống, quản lý log tập trung: Logstash, Elasticsearch, InfluxDB, Kibana, Grafana, Zabbix, Cacti, Nagios, …
  • Giải pháp xác thực đa nhân tố: Google Authenticator, RCDevs, …
  • Giải pháp ảo hóa, điện toán đám mây: VMWare, HyperV, OpenStack, …
  • Giải pháp tìm kiếm: Sphinx, Solr, Elasticsearch, …
  • Giải pháp xử lý dữ liệu thời gian thực: Apache Kafka, Apache Storm, HBase, Queue, …