GIỚI THIỆU ISO 27001

ISO 27001 là tiêu chuẩn của Anh về hệ thống quản lý an ninh thông tin (viết tắt là ISMS). Thông tin là một phần quan trọng của mỗi tổ chức và tiêu chuẩn này đưa ra các phưong pháp đánh giá việc theo dõi, bảo vệ và quản lý hệ thống thông tin và dữ liệu. Việc mất dữ liệu và thông tin trong bất cứ trường hợp nào ít nhất cũng gây ra sự bất tiện cho tổ chức, và trầm trọng hơn có thể khiến tổ chức sụp đổ.

LỢI ÍCH TRIỂN KHAI ISO 27001

Hiện nay, hệ thống quản lý an ninh thông tin trở nên rất hiệu quả đối với doanh nghiệp và có thể đáp ứng nhu cầu tương lai của doanh nghiệp. Vì công nghệ và các quy định luật pháp thay đổi liên tục nên doanh nghiệp của bạn rất cần một đối tác chứng nhận có thể cung cấp về sự thay đổi của công nghệ và quy định pháp luật để từ đó xây dựng kế hoạch tương lai phù hợp.

 • Sự liên tục trong kinh doanh
 • Đánh giá được mối nguy và triển khai được các phương pháp để giảm bớt ảnh hưởng
 • An ninh được cải thiện
 • Kiểm soát việc truy cập
 • Tiết kiệm chi phí
 • Tạo ra một quá trình quản lý nội bộ
 • Tuyên truyền cam kết của bạn để bảo vệ dữ liệu của khách hàng.
 • Chứng minh được rằng bạn tuân thủ các quy định pháp luật
 • Xác định được rằng các lãnh đạo cấp cao thực sự nghiêm túc trong việc bảo mật dữ liệu.
 • Đánh giá thường xuyên để duy trì hiệu quả bảo mật
 • Cung cấp chứng nhận độc lập

ĐÁNH GIÁ IS0 27001

Các lĩnh vực được đánh giá của doanh nghiệp bao gồm một loạt tài sản thông tin như các thông tin có giá trị mà có thể gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp nếu bị mất hoặc bị phá hủy.

Một số ví dụ về các hệ thống quản lý an ninh có thể có trong quá trình đánh giá:

 • Chính sách đối với vấn đề an ninh về vật chất của tổ chức
 • An ninh về nhân sự của tổ chức
 • Kiểm soát và phân loại tài sản thông tin
 • Duy trì các hệ thống đảm bảo sự an toàn của thông tin
 • Kiểm soát các cách truy cập thông tin
 • Phổ biến các hệ thống quản lý an ninh trong nội bộ tổ chức
 • Quản lý sự tuân thủ đối với các hệ thống an ninh
 • Kiểm soát và đánh giá các hệ thống an ninh