ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB

Cung cấp dịch vụ đánh giá bảo mật ứng dụng web theo quy trình OWASP 2017, bảo đảm an toàn của dữ liệu trước các cuộc tấn công vào ứng dụng web.

ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Dịch vụ được thiết kế nhằm bảo đảm an toàn trong vận hành hệ thống máy chủ, phân tích các nguy cơ khai thác ứng dụng, kiểm định và bảo đảm chất lượng ứng dụng trước khi cung cấp đến người dùng cuối.

ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT IOT

Bảo Tín đã thực hiện nghiên cứu và cung cấp dịch vụ ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT IoT áp dụng bộ tiêu chuẩn OWASP IoT và kết hợp nhiều hạng mục đánh giá bổ sung cho hệ sinh thái IoT.

ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT HỆ THỐNG

Các chuyên gia thực hiện mô phỏng các kỹ thuật tấn công thực tế vào hệ thống mục tiêu nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ và phát hiện ra các nguy cơ thực tế dưới quan điểm của một tin tặc tấn công có chủ đích.

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN HỆ THỐNG

Kiểm định các cấu hình hệ điều hành, dịch vụ nhằm giám sát các thiết lập mặc định khi cài đặt mới, thực hiện kiện toàn các thành phần Registry, Permission, File System, Service, Role, … tăng tính an toàn cho hệ thống khi vận hành thực tế.

ỨNG CỨ, XỬ LÝ SỰ CỐ

Dịch vụ ứng cứu, xử lý sự cố thực hiện điều tra xâm nhập và khắc phục các tổn hại gây ra do nguyên nhân mất an toàn thông tin trong tổ chức hoặc bị tấn công từ bên ngoài.

TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN

Bảo Tín thực hiện khảo sát hệ thống, dựa trên nhu cầu và kinh phí của khách hàng, chúng tôi thực hiện đề xuất các giải pháp bảo mật phù hợp với nhu cầu bảo mật thông tin tổ chức, doanh nghiệp.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chúng tôi thực hiện phân tích, thiết kế, triển khai và bảo trì những hệ thống máy chủ khác nhau với chi phí phù hợp, bảo đảm tính sẵn và hiệu năng khi đưa vào vận hành thực tế.

ISO 27001

ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.

PCI DSS

Mục đích của tiêu chuẩn PCI DSS bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý và lưu trữ tại các ngân hàng hoặc doanh nghiệp thanh toán. PCI DSS giúp đưa ra những chuẩn mực về bảo mật thông tin thẻ của hàng triệu người dùng và được áp dụng trên toàn cầu.