Đào tạo Vận hành An toàn HTTT

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Khóa học dành cho các nhà quản lý về hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp muốn triển khai chương trình quản lý, vận hành an toàn các hệ thống thông tin tại tổ chức, doanh nghiệp.

Thời lượng

24 giờ lý thuyết, thảo luận và bài tập nhóm.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức, kỹ năng bổ trợ vận hành an toàn (hàng ngày) các hệ thống thông tin.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Học viên cần có 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến hệ thống thông tin.

Nội dung khóa học

Học viên sẽ được học các nội dung chọn lọc, các thực hành tốt nhất mà Trung tâm tự biên soạn:

  • Security Governance and Policy.
  • Resource Protection.
  • Incident Response.
  • Attack Prevention and Response.
  • Patch and Vulnerability Management.
  • Compliance Requirements/Procedures.
  • Physical Security.

GIẢNG VIÊN

Là một trong những CISSP đầu tiên của Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về An toàn Thông tin và đang công tác tại một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.