Đào tạo Security +

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Khóa học Security+ dành cho các chuyên viên quản trị hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hệ thống hóa, nâng cao khả năng quản trị cũng như tối ưu hóa chương trình an toàn thông tin của tổ chức.
Khóa học này cũng phù hợp với các đối tượng muốn tìm hiểu và có ý định trở thành chuyên viên về an toàn bảo mật trong tương lai.

Thời lượng

40 giờ lý thuyết, thảo luận và bài tập nhóm.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức khái quát nhất cho việc tổ chức an toàn thông tin tại doanh nghiệp. Đồng thời, sau khóa học, học viên có đủ khả năng vượt qua kỳ thi chính thức của CompTIA.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Học viên cần có 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan về hệ thống thông tin.

Nội dung khóa học

Học viên sẽ được học các nội dung theo giáo trình Security+ của CompTIA:

 • Security Concepts.
 • Access Control.
 • Methods of Authentication.
 • Attacks.
 • Remote Access.
 • Tunneling.
 • Introduction to Cryptography.
 • Malicious Software.
 • Firewalls.
 • Networking Overview.
 • Symmetric Key Cryptography.
 • Public-Key Cryptography.
 • Organizational Security.
 • Email and Application Security.
 • Security Topologies.
 • Security+ Study Guide Review.

GIẢNG VIÊN

Giáo viên của BTIS là một trong những người Việt Nam đầu tiên nhận bằng CISSP, anh có rất nhiều năm kinh nghiệm thực tế về An toàn Thông tin và hiện đang công tác tại một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Chứng chỉ đạt được

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BTIS cấp.
Học viên cũng sẵn sàng thi lấy chứng chỉ Security + thông qua các trung tâm khảo thí Quốc tế Prometric/Vue tại Việt Nam hoặc các nước khác.