Đào tạo Quản lý Rủi ro CNTT

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Khóa học dành cho các chuyên viên, nhà quản lý về hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp muốn chủ động ứng phó, quản lý hiệu quả các rủi ro CNTT có thể xảy ra.

Thời lượng

40 giờ lý thuyết, thảo luận và bài tập nhóm.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá cũng như các phương pháp ứng phó, quản lý rủi ro CNTT hiệu quả. Kết thúc khóa học, học viên có thể tự lên chương trình đánh giá, quản lý các rủi ro mà hệ thống CNTT tại tổ chức/doanh nghiệp có thể gặp phải.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Học viên cần có 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan về hệ thống thông tin.

Nội dung khóa học

Học viên sẽ được học các nội dung chọn lọc, các thực hành tốt nhất mà Trung tâm tự biên soạn:

  • Risk Identification, Assessment and Evaluation.
  • Risk Response.
  • Risk Monitoring.
  • Information Systems Control Design and Implementation.
  • IS Control Monitoring and Maintenance Risk Management & IS Control and Practice.
  • Cryptography.

GIẢNG VIÊN

Là một trong những CISSP đầu tiên của Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về An toàn Thông tin và đang công tác tại một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.