Nhận thức An toàn thông tin

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Khóa học dành cho các đối tượng là nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính, các nhà quản lý cần nhận thức về an toàn thông tin.

Thời lượng

16 giờ.

Mục tiêu khóa học

  • Giúp học viên có nhận thức cần thiết để đảm bào an toàn thông tin cho cá nhân và cho tổ chức mình đang công tác.
  • Giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn thông tin.
  • Giúp học viên hiểu được tác hại cũng như những hậu quả đối với việc mất an toàn thông tin có thể gây ra.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Để tham dự khoá học này, học viên cần có kiến thức sau:
  • Vi tính căn bản.
  • Biết sử dụng Internet.
  • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Nội dung khóa học

Khóa học Nhận thức An toàn thông tin:

STT Chuyên đề

Tên chuyên đề

Nội dung

1

Những kiến thức cơ bản về An toàn thông tin.

An toàn thông tin là gì ?

Tại sao cần phải đảm bào an toàn thông tin cho doanh nghiệp và cá nhân?

Những tính chất cơ bản của an toàn thông tin.

Lợi ích của việc nhận thức về an toàn thông tin.

2

An toàn cho máy tính cá nhân của bạn.

Bảo vệ bios bằng mật khẩu.

Bản quyền và lợi ích của việc dùng phần mềm có bản quyền.

Những điều cần làm khi rời khỏi chỗ làm việc.

Chương trình Antivirus, giới thiệu một số chương trình Antivirus tốt trên thị trường.

Windows update và Software update.

Cấu hình Windows update.

Giới thiệu những công cụ quản lý phần mềm và bản patch .

Mã hóa tập tin và thư mục .

Khái niệm cơ bản về mã hóa.

Tại sao cần mã hóa?

Những công cụ dùng để mã hóa tập tin và thư mục.

Backup và Recovery.

3

An toàn mật khẩu.

Tại sao cần phải thiết lập mật khẩu an toàn?

Thế nào là một mật khẩu an toàn?

Làm thế nào để bảo vệ mật khẩu của bạn?

Giới thiệu công cụ hỗ trơ quản lý mật khẩu an toàn.

4

Email và Message.

Những lời khuyên để tránh thư rác.

Gửi và nhận thông tin an toàn với gpg4win.

Phishing làm thế nào để nhận biết phishing attacks.

Phòng tránh phishing.

5

Social media.

Những tác hại của mạng xã hội.

Làm thế nào để hạn chế rủi ro và an toàn khi sử dụng mạng xã hội?

6

Social engineering.

Khái niệm cơ bản về Social engineering.

Những hình thức tấn công phổ biến bằng Social engineering.

Phòng tránh và hạn chế Social engineering Attacks.

7

Duyệt web an toàn và giao dịch trực tuyến.

Thiết lập chế độ an toàn trên trình duyệt.

Xóa bỏ history và mật khẩu của các dịch vụ trực tuyến.

Nhận biết trang Web an toàn .

Những điều cần nhớ khi duyệt Web.

Những điều cần nhớ khi giao dịch trưc tuyến.

8

An toàn thông tin khi đi du lịch hoặc công tác ở nhà.

Đảm bảo an toàn thông tin khi bạn đi làm việc bên ngoài.

An toàn thiết bị mạng ở nhà.

9

An toàn thiết bị di động.

Rủi ro đối với các thiết bị IT di động.

Đảm bảo an toàn cho Smartphone .

10

Trách nhiệm của bạn/nhà quản lý đối với an toàn thông tin.

Vai trò đối với an toàn thông tin khi bạn là sếp.

Những mối hiểm họa trong nội bộ công ty .

11

Bài học từ những sự cố về mất an toàn thông tin trên thế giới.

Bài học từ những sự cố về mất an toàn thông tin trên thế giới.

Chứng chỉ đạt được

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BẢO TÍN INFORMATION SECURITY cấp.