ƯU ĐÃI CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ SỚM CÁC KHÓA HỌC AN TOÀN THÔNG TIN TẠI BẢO TÍN

Chương trình ưu đãi khi đăng ký khóa học sớm tại Bảo Tín:

  • Đăng ký trước khai giảng 30 ngày : Ưu đãi 30% học phí.
  • Đăng ký trước khai giảng 20 ngày : Ưu đãi 20% học phí.
  • Đăng ký trước khai giảng 15 ngày : Ưu đãi 15% học phí.
  • Đăng ký trước khai giảng 10 ngày : Ưu đãi 10% học phí.

Các khóa học chuẩn bị khai giảng

STT THỜI GIAN DỰ KIẾN KHÓA ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG
1 14/05/2018 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản 8h30 -17h30
Các ngày trong tuần
2 21/05/2018 Đánh giá bảo mật ứng dụng web nâng cao 8h30 -17h30
Các ngày trong tuần
3 21/05/2018 Đánh giá bảo mật mạng 8h30 -17h30
Các ngày trong tuần
4 11/06/2018 Đánh giá bảo mật ứng dụng web căn bản 8h30 -17h30
Các ngày trong tuần
5 18/06/2018 Đánh giá bảo mật mạng 8h30 -17h30
Các ngày trong tuần
6 25/06/2018 Đánh giá bảo mật ứng dụng web nâng cao 8h30 -17h30
Các ngày trong tuần