GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bên cạnh hoạt động đào tạo thường xuyên được tổ chức tại trụ sở công ty. Bảo tín cũng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo từng yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo, những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Tư vấn, thiết lập và thống nhất mục tiêu đào tạo

Trong bước này, các giảng viên của Bảo Tín kết hợp với doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về kì vọng của lãnh đạo, về hiện trang của đội ngũ nhân viên. Sau đó tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp.

Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình  đào tạo

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, đội ngũ giảng viên của Bảo Tín sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập và giảng dạy…

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, đội ngũ giảng viên của Bảo Tín sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên. Song song với việc biên soạn, đội ngũ giảng viên của Bảo Tín cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.


Triển khai đào tạo

Các giảng viên sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng nhau tổ chức và triển khai đào tạo theo chương trình đã thống nhất.

Thời gian đào tạo sẽ tùy thuộc vào chương trình đào tạo.


Đánh giá sau đào tạo

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, các giảng viên của Bảo Tín sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Cụ thể, công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:

  • Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa;
  • Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;
  • Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài / kế hoạch ứng dụng sau khóa học;
  • Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…)…

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các điểm yếu (nếu có) của các học viên.

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BẢO TÍN INFORMATION SECURITY cấp.