Đào tạo CHFI

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Hiện nay các cuộc tấn công, xâm nhập và phá hoại hệ thống diễn ra hằng ngày. Nên việc điều tra về truy vết những kẻ thực hiện những cuộc tấn công này cũng là yêu cầu cấp thiết. Khóa học CHFI Ver 8 cung cấp kiến thức vừa sâu và vừa rộng về lĩnh vực bảo mật mạng để đáp ứng nhu cầu khôi phục hệ thống cũng như xác định và truy vết kẻ đã phá hoại hệ thống.
Mặt khác, kiến thức chương trình cũng trang bị cho người điều tra có thể thâm nhập hệ thống nhằm tạo ưu thế tìm kiếm thông tin và chứng cứ.

Khóa học dành cho ai?

Các chuyên gia bảo mật, nhân viên quản trị hệ thống của những công ty: thuơng mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành nghề chuyên nghiệp khác,… các nhà quản lý công nghệ thông tin; nhân viên cảnh sát và cán bộ của các cơ quan lập pháp, cơ quan thi hành pháp luật, nhân viên Bộ Quốc Phòng.

Thời lượng

40 giờ.

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững lý thuyết và thực hành Computer Hacking Forensic Investigator.
 • Am hiểu về từng loại điều tra thông tin.
 • Các kỹ thuật recover thông tin phục vụ điều tra.
 • Xâm nhập ứng dụng.
 • Phân tích log.
 • Kết xuất report.
 • Tham gia thi môn 312-49 lấy chứng chỉ CEH do tổ chức EC Council cấp.

Yêu cầu đầu vào của học viên

Để tham dự khoá học này, học viên cần có kiến thức đầy đủ từ các khóa học sau:
 • Security basic.
 • CCNA – Cisco Certified Network Associate.
 • MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate.
 • LPI – Linux Professional Institute.
 • Khuyến nghị học viên cần có chứng chỉ CEH hoặc có kiến thức tương đương CEH.

Nội dung khóa học

CHFI – Computer Hacking Forensic Investigator – Đào tạo Điều tra tội phạm Mạng máy tính, phiên bản V.8

STT

Module

Mô tả

1

Module 1

Computer Forensics in Today’s World

2

Module 2

Computer Forensics Investigation Process

Module 3

First Responder Procedures

Module 4

Computer Forensics Lab

3

Module 5

Searching and Seizing Computers

Module 6

Digital Evidence

4

Module 7

Understanding Hard Disks and File Systems

Module 8

Data Acquisition and Duplication

Module 9

Recovering Deleted Files and Deleted Partitions

Module 10

Forensics Investigation Using AccessData FTK

Module 11

Forensics Investigation Using EnCase

Module 12

Steganography and Image File Forensics

5

Module 13

Reverse Engineering

Module 14

Application Password Crackers

6

Module 15

Log Capturing and Event Correlation

Module 16

Network Forensics, Investigating Logs and Investigating Network Traffic

7

Module 17

Investigating Web Attacks

8

Module 18

Investigating Wireless Attacks

9

Module 19

Mobile Forensics

10

Module 20

Tracking Emails and Investigating Email Crimes

11

Module 21

Investigative Reports

Chứng chỉ đạt được

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BTIS cấp.
Học viên cũng sẵn sàng thi lấy chứng chỉ CHFI thông qua các trung tâm khảo thí Quốc tế Prometric/Vue tại Việt Nam hoặc các nước khác.