Đào tạo bảo mật Wifi

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học dành cho ai?

Dành cho các đối tượng là nhân viên công nghệ thông tin, quản trị viên hệ thống có triển khai mạng Wifi muốn tìm hiểu và triển khai hệ thống mạng wifi an toàn.

Thời lượng

24 giờ .

Mục tiêu khóa học

 • Giúp học viên có nhận thức cần thiết để đảm bảo an toàn cho mạng Wifi trong những ngữ cảnh khác nhau.
 • Giúp học viên nắm được cơ chế hoạt động cơ bản của các chuẩn IEEE 802.11
 • Giúp học viên hiểu được các lỗ hổng trong mạng Wifi và có thể khai thác các lỗ hổng này.
 • Giúp học viên hiểu rõ các giải pháp nâng cao tính an toàn cho mạng Wifi và triển khai được các giải pháp: ẩn SSID, lọc, mã hóa, xác thực, WPS, cách ly, VPN, captive portal, WIPS
 • Giúp học viên nắm được quy trình kiểm định hệ thống Wifi.
 • Giúp học viên nắm được cơ bản các chính sách an ninh Wifi

Yêu cầu đầu vào của học viên

 • Sử dụng cơ bản các HĐH Windows và Linux.
 • Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính và an toàn thông tin.
 • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về Wifi và vấn đề an ninh Wifi
  • Giới thiệu chuẩn IEEE 802.11
  • Các chuẩn IEEE 802.11
  • Các vấn đề cơ bản về an ninh wifi
  • Lịch sử các giải pháp nâng cao an ninh wifi
 • Các lỗ hổng, nguy cơ an ninh của mạng wifi
  • Nghe lén
  • War driving
  • Truy cập trái phép
  • Từ chối dịch vụ
  • Crack password
 • Quy trình kiểm toán hệ thống Wifi
  • Kiểm định an ninh WLAN
   • Kiểm định tầng 1
   • Kiểm định tầng 2
   • Penetration testing
   • Kiểm định hạ tầng mạng dây
   • Kiểm định social engineering
   • Kiểm toán WIPS
  • Công cụ kiểm định
 • Phương pháp lọc, ẩn SSID, cách ly, WPS
  • Lọc
  • Ẩn
  • Cách ly
  • WPS
 • Mã hóa
  • Cơ bản về mã hóa trong Wifi
  • WEP
  • WPA
  • WPA2
 • Xác thực
  • 802.1X
  • RADIUS
 • VPN cho Wifi
  • Tổng quan về VPN
  • Mô hình triển khai VPN cho Wifi
  • Triển khai VPN
 • Captive portal
  • Tổng quan về Captive portal
  • Các sản phẩm Captive portal
  • Captive Portal cho Wifi
  • Triển khai Captive portal cho Wifi
 • Giám sát hệ thống Wifi
  • IDS và IPS
  • Giám sát thiết bị
 • Chính sách an ninh Wifi
  • Chính sách tổng quát
  • Chính sách chức năng
  • Quy định pháp luật
  • Lời khuyên về chính sách cho wifi

Chứng chỉ đạt được

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BẢO TÍN INFORMATION SECURITY cấp.