Đào tạo Security Basic

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

An Toàn Thông Tin đã và đang trở thành hướng đi HOT trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đây là 1 ngành rộng lớn với rất nhiều lĩnh vực. Khóa học giúp bạn chuẩn bị các kiến thức cơ bản để bước vào lĩnh vực này cũng như việc tiếp tục tự nghiên cứu về sau.

Khóa học dành cho ai?

 • Các cá nhân yêu thích và muốn tìm hiểu về bảo mật.
 • Quản trị viên hệ thống.
 • Chuyên viên bảo mật.

Thời lượng

40 giờ.

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu rõ kiến trúc hạ tầng (routers net, cách thức quản lý và chia sẻ tài nguyên) và cách thức Internet hoạt động (TCP/IP).
 • Có thể phân tích một dòng dữ liệu đang lưu thông phục vụ nghiên cứu. Hiểu được ngữ nghĩa các dữ liệu này.
 • Nắm được các nguyên lý và phương pháp làm việc trong lĩnh vực infosec.

Yêu cầu đầu vào của học viên

 • Khái niệm cơ bản về bảo mật.
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành.

Nội dung khóa học

Khóa học xuyên suốt qua 6 chương:

Chương 1: TCP/IP

 • Tổng quan về mạng và Internet.
 • TCP/IP protocol – IP.
 • TCP/IP protocol – ICMP, ARP.
 • TCP/IP protocol – TCP, UDP.
 • TCP/IP protocol – DNS, HTTP, FTP.

Chương 2: Các nguyên lý bảo vệ hệ thống

 • Nguyên lý defense in-depth.
 • Tầm quan trọng của security policy.
 • Điều khiển truy xuất.
 • Cơ bản về xử lý xâm nhập.
 • Cảnh báo về chiến tranh thông tin.
 • Web và bảo vệ an toàn cho web.

Chương 3: Các kỹ thuật phòng vệ cho hệ thống

 • Các cách tấn công và giái pháp.
 • Firewall và honeypots.
 • Dò tìm lỗi trên hệ thống.
 • Hệ thống phát hiện xâm nhập dành cho host.
 • Hệ thống phát hiện xâm nhập dành cho network.
 • Quản lý rủi ro và kiểm kê hệ thống.

Chương 4: Giao tiếp an toàn trên Internet

 • Cơ bản về mã hoá – I.
 • Ứng dụng của mã hoá.
 • Thuật ẩn liệu – Steganography.
 • Mã Độc.

Chương 5: Cơ bản bảo vệ cho nền tảng Windows

 • Kiến trúc an toàn của Windows.
 • Permission và quyền của user.
 • Security Template và Group Policy.
 • Service Pack, Hotfixe và Backup trên Windows.
 • Kiểm kê tự động cho Windows.

Chương 6: Cơ bản bảo vệ cho nền tảng Windows

 • Quản lý software và patch.
 • Tối giản các dịch vụ hệ thống.
 • Log.
 • Backup trên Unix.

Chứng chỉ đạt được

Kết thúc khoá học, học viên nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học do BẢO TÍN INFORMATION SECURITY cấp.