FacexWorm : Mã độc hướng tới nền tảng tiền điện tử

FacexWorm : Mã độc hướng tới nền tảng tiền điện tử

Nhóm giải pháp an toàn mạng đã xác định rằng có một tiện ích mở rộng độc hại của Chrome được họ đặt tên là FacexWorm, sử dụng các kỹ thuật khác nhau để nhắm đến người sử dụng các nền tảng giao dịch tiền ảo để lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản