FacexWorm : Mã độc hướng tới nền tảng tiền điện tử

FacexWorm : Mã độc hướng tới nền tảng tiền điện tử

Nhóm giải pháp an toàn mạng đã xác định rằng có một tiện ích mở rộng độc hại của Chrome được họ đặt tên là FacexWorm, sử dụng các kỹ thuật khác nhau để nhắm đến người sử dụng các nền tảng giao dịch tiền ảo để lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản

ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT IOT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Xu hướng kết nối vạn vật (IoT) phát triển trong những năm gần đây là thành quả của những phát triển công nghệ trước đó như điện toán đám mây, thiết bị di động thông minh, công nghệ điện tử và các tiêu chuẩn truyền tải không dây ngày càng nhanh

ỨNG CỨU, XỬ LÝ SỰ CỐ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ  Dịch vụ ứng cứu, xử lý sự cố thực hiện điều tra xâm nhập và khắc phục các tổn hại gây ra do nguyên nhân mất an toàn thông tin trong tổ chức hoặc bị tấn công từ bên ngoài. Chuyên gia tư vấn sử dụng công nghệ độc quyền, kỹ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN HỆ THỐNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Kiểm định và kiện toàn cấu hình máy chủ là một quy trình cần được triển khai trong những doanh nghiệp, tổ chức áp dụng Công nghệ thông tin vào việc quản lý, cung cấp dịch vụ người dùng và phục vụ kinh doanh. Việc kiểm định an toàn hệ thống giúp loại