FacexWorm : Mã độc hướng tới nền tảng tiền điện tử

FacexWorm : Mã độc hướng tới nền tảng tiền điện tử

Nhóm giải pháp an toàn mạng đã xác định rằng có một tiện ích mở rộng độc hại của Chrome được họ đặt tên là FacexWorm, sử dụng các kỹ thuật khác nhau để nhắm đến người sử dụng các nền tảng giao dịch tiền ảo để lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản

ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT IOT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Xu hướng kết nối vạn vật (IoT) phát triển trong những năm gần đây là thành quả của những phát triển công nghệ trước đó như điện toán đám mây, thiết bị di động thông minh, công nghệ điện tử và các tiêu chuẩn truyền tải không dây ngày càng nhanh

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Triển khai hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, hệ thống mạng là một dịch vụ mà BTIS đã thực hiện trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm triển khai hệ thống máy chủ phục vụ các website tin tức, thương mại điện tử, máy chủ email có

PCI DSS

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN PCI DSS Tiêu chuẩn PCI DSS được công bố bởi HỘI ĐỒNG TIÊU CHUẨN AN NINH THẺ THANH TOÁN (Payment Card Indutry Security Standards Council), bao gồm các thành viên là các tổ chức cung cấp thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Mục đích của PCI DSS bảo đảm an toàn

ISO 27001

GIỚI THIỆU ISO 27001 ISO 27001 là tiêu chuẩn của Anh về hệ thống quản lý an ninh thông tin (viết tắt là ISMS). Thông tin là một phần quan trọng của mỗi tổ chức và tiêu chuẩn này đưa ra các phưong pháp đánh giá việc theo dõi, bảo vệ và quản lý hệ

TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Ngày nay trong môi trường làm việc hiện đại, mọi hoạt động giao thiệp, điều hành công việc của mỗi một doanh nghiệp đều được thực hiện trong môi trường có kết nối mạng internet và mạng nội bộ. Do đó, việc thiết lập và quản trị một hệ thống mạng

ỨNG CỨU, XỬ LÝ SỰ CỐ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ  Dịch vụ ứng cứu, xử lý sự cố thực hiện điều tra xâm nhập và khắc phục các tổn hại gây ra do nguyên nhân mất an toàn thông tin trong tổ chức hoặc bị tấn công từ bên ngoài. Chuyên gia tư vấn sử dụng công nghệ độc quyền, kỹ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN HỆ THỐNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Kiểm định và kiện toàn cấu hình máy chủ là một quy trình cần được triển khai trong những doanh nghiệp, tổ chức áp dụng Công nghệ thông tin vào việc quản lý, cung cấp dịch vụ người dùng và phục vụ kinh doanh. Việc kiểm định an toàn hệ thống giúp loại