TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Triển khai hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, hệ thống mạng là một dịch vụ mà BTIS đã thực hiện trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm triển khai hệ thống máy chủ phục vụ các website tin tức, thương mại điện tử, máy chủ email có

PCI DSS

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN PCI DSS Tiêu chuẩn PCI DSS được công bố bởi HỘI ĐỒNG TIÊU CHUẨN AN NINH THẺ THANH TOÁN (Payment Card Indutry Security Standards Council), bao gồm các thành viên là các tổ chức cung cấp thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Mục đích của PCI DSS bảo đảm an toàn

ISO 27001

GIỚI THIỆU ISO 27001 ISO 27001 là tiêu chuẩn của Anh về hệ thống quản lý an ninh thông tin (viết tắt là ISMS). Thông tin là một phần quan trọng của mỗi tổ chức và tiêu chuẩn này đưa ra các phưong pháp đánh giá việc theo dõi, bảo vệ và quản lý hệ

TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Ngày nay trong môi trường làm việc hiện đại, mọi hoạt động giao thiệp, điều hành công việc của mỗi một doanh nghiệp đều được thực hiện trong môi trường có kết nối mạng internet và mạng nội bộ. Do đó, việc thiết lập và quản trị một hệ thống mạng