Đào tạo theo yêu cầu

  Bên cạnh hoạt động đào tạo thường xuyên được tổ chức tại trụ sở công ty. Bảo tín cũng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo từng yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo, những