Certificate Authority with HTTPS

Certificate Authority with HTTPS

Việc đầu tiên, ta cần kiểm tra xem server đã nâng cấp lên thành domain hay chưa? Trong bài lab này, nhóm đặt tên domain là: nhom06.local Tham gia vào Domain: nhom06.local Tiếp theo cần cài đặt thêm các chức năng về Certificate Services Add roles and features –> Next –> Next –> Next –>

Đã đăng
Tích hợp VPN vào Active Directory

Tích hợp VPN vào Active Directory

So sánh giao thức PPTP, L2TP, IPSec, SSL VPN  PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) Giao thức đóng gói: IP/GRE. Giao thức kiểm soát: TCP, cổng 1723. Giao thức hỗ trợ mã hóa 40bits và 128bits. Các cơ chế xác thực: MS-CHAP, PAP. Các cơ chế mã hóa: MPPE. Là phương pháp VNP được hỗ

Đã đăng
Tích hợp Firewall vào Active Directory

Tích hợp Firewall vào Active Directory

Sau khi nâng cấp máy chủ Active Directory lên Domain Controller với Domain name: nhom06.local thì cần tích hợp Firewall vào để hệ thống được nâng cấp thêm về mặt quản lý về an ninh nhân sự. Hình 1 – Active Directory đã tham gia vào Domain: nhom06.local Hình 2 – Users: u1 và u2

Đã đăng
Lỗ hổng leo thang quyền trong WordPress cho phép kẻ tấn công thay đổi nội dung bài viết

Lỗ hổng leo thang quyền trong WordPress cho phép kẻ tấn công thay đổi nội dung bài viết

Trong tuần vừa rồi, các nhà nguyên cứu bảo mật từ Sucuri đã phát hiện một lỗ hổng cho phép kẻ tấn công chưa được xác thực leo thang quyền và thay đổi nội dung các bài viết thông qua REST API của WordPress.

Lỗ hổng tồn tại từ phiên bản Wordpress 4.7.0 và 4.7.1 và được vá trong bản 4.7.2

Đã đăng