Hình ảnh thực thi mã độc tại Beebox (môi trường sandbox)