THÔNG TIN DỊCH VỤ

BẢO MẬT CHỦ ĐỘNG

Phương pháp bảo mật tốt nhất là đánh giá khả năng bị khai thác hệ thống. Đánh giá khả năng bảo vệ của hệ thống trước khi tin tặc thực hiện tấn công.

Đánh giá bảo mật

Ứng dụng web
Hạ tầng mạng/ máy chủ
Ứng dụng di động iOS / Android
API / Web Services
Hệ thống SCADA
Bảo mật IoT

Kiểm định hệ thống

Microsoft Windows OS
Unix/ Linux OS
Máy chủ web IIS, Apache,…
SQL Server, MySQL, Oracle,…
Cisco router, switch
VMWare ESX

Triển khai giải pháp

Tường lửa, IPS/IDS
Bộ lọc spam
Hệ thống SAN
Hệ thống Wifi
Giải pháp Antivirus
Giải pháp chống APT

Đào tạo bảo mật

Đánh giá bảo mật web OWASP
Đánh giá ứng dụng di động
Nhận thức an toàn thông tin
Chứng chỉ CEH, CHFI
Phân tích mã độc
Quy trình vận hành ATTT

Nghiên cứu bảo mật mạng không dây trên nền tảng di động – Vietnam Mobile Day 2017

Quy trình tiêu chuẩn

Quy trình đánh giá bảo mật được chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn đã được chấp thuận bởi các tổ chức hàng đầu thế giới như OWASP, OSSTMM, NIST, CIS Benhcmark,… Nhân sự thực hiện đảm bảo các yêu cầu về chứng chỉ cũng như kinh nghiệm thực hiện phù hợp với yêu cầu đánh giá bảo mật.

Đánh giá bảo mật cần được thực hiện định kỳ và giám sát liên tục
Yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp được quy định chi tiết trong các bộ tiêu chuẩn như ISO 27001, PCI DSS, COBIT,… và phải được thực hiện đánh giá định kỳ nhằm tăng cường sự kiểm soát các lỗ hổng và rủi ro tấn công mạng.

Khách hàng tiêu biểu

Công ty Bảo Tín với những nỗ lực và phấn đấu không ngừng nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi đã hợp tác với nhiều khách hàng trong những lĩnh vực khác nhau và từng bước tạo dựng được lòng tin với khách hàng.

Bên cạnh những đối tác chiến lược, Bảo Tín cũng có cơ hội hợp tác với những dự án khởi nghiệp và đã đạt nhiều thành công tại Việt Nam, đây được xem như thành công lớn nhất của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay.

Với mỗi khách hàng, chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ bảo đảm an toàn cho thông tin của bạn!